فرمانیه هوم آفیس:

امروزه به دلیل شیوع کرونا و مسائل دیگه ای مانند افزایش کسب و کارهای اینترنتی تعداد زیادی از افراد هستند که قسمتی از کار خود را در خانه انجام میدهند یا فعالیت و تخصص آن ها به گونه ای است که کلا در منزل کار می کنند .در این راستا میتوان قسمتی از خانه یا یکی از اتاق های واحد را به دفتر کار اختصاص داد.
در طراحی فضای کار خانگی نوع کسب و کار و سلیقه کارفرما بسیار تاثیرگذار هست. نکات مهمی که برای .طراحی این فضا میتوان به آن ها اشاره کرد رنگ اتاق کار هست
اگر شغل فرد به گونه ایباشد که مشغله و دغدغه ذهنی  به همراه دارد ،انتخاب اتاق کار سفید میتواند راه حل مناسبی جهت کاهش نگرانی ها و استرس های کاری باشد و بر تقویت روحیه  فرد نیز موثر است
استفاده از رنگ های شاد در طراحی معماری دفتر کار به تقویت قوه ی تخیل و خلاقیت افراد کمک میکند.
رنگ های جسوری همچون آبی ، قرمز ، نارنجی هیجان را به محل کار شما می آورند و در مقابل باید حواستان به حواس پرتی های احتمالی نیز باشد

decoration of home office
  • Year of construction

    2018

  • Substruction

    50 m2

  • Address

    Farmanie st, Tehran, Iran